Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa – Vạn Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 04 Quang Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0583 822 574
Trang web http://www.ksbtkhanhhoa.vn/
Tọa độ 12.251.602, 1.091.901.094

 


Địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa ở đâu?

04 Quang Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa là: Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30]

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa là: http://www.ksbtkhanhhoa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách - TT. Chợ Lách