Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7PJM+J8W, Đồng Khởi, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3824 096
Trang web
Tọa độ 92.816.209, 1.057.333.429

 


Địa chỉ Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu ở đâu?

7PJM+J8W, Đồng Khởi, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu là:

Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị - Hoàng Diệu