Trung Tâm Thiết Bị Y Tế – Cát Dài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 295 P. Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 338 54 34
Trang web
Tọa độ 20.851.482.999.999.900, 106.672.416

 


Địa chỉ Trung Tâm Thiết Bị Y Tế ở đâu?

295 P. Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế là:

Trung Tâm Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Gia Đình Help BMT - Tân Thành