Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Minh Hiếu – Tiền Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 326 Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3831 188
Trang web
Tọa độ 204.524.251, 10.633.365.429.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Minh Hiếu ở đâu?

326 Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Minh Hiếu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Minh Hiếu là:

Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Minh Hiếu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Minh Hiếu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm x-quang, dịch vụ nha khoa - Thịnh Quang