Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà – Ph. Dữu Lâu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89GV+CW3, Châu Phong, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 098 913 72 38
Trang web
Tọa độ 213.260.239, 1.053.947.839

 


Địa chỉ Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà ở đâu?

89GV+CW3, Châu Phong, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà là:

Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Thương Mại Dịch Vụ Tâm Thành - P. Thị Cầu