Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hapro Bắc Giang – Phường Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu Quảng trường 3/2, Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 024 3826 7984
Trang web http://www.haprogroup.vn/
Tọa độ 21.278.900.099.999.900, 1.062.025.833

 


Địa chỉ Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hapro Bắc Giang ở đâu?

Khu Quảng trường 3/2, Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hapro Bắc Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hapro Bắc Giang là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hapro Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hapro Bắc Giang là: http://www.haprogroup.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Bảy Chợ - An Biên