Trung Tâm Vật Tư Thiết Bị Y Tế Quảng Nam – Phường An Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HFFF+2WG, Nguyễn Du, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3888 234
Trang web
Tọa độ 155.725.669, 10.847.481.959.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Vật Tư Thiết Bị Y Tế Quảng Nam ở đâu?

HFFF+2WG, Nguyễn Du, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Vật Tư Thiết Bị Y Tế Quảng Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Vật Tư Thiết Bị Y Tế Quảng Nam là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Trung Tâm Vật Tư Thiết Bị Y Tế Quảng Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Vật Tư Thiết Bị Y Tế Quảng Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dntn Vlxd & Trang Trí Nội Thất Văn Hiền - Phường 3