Trung Tâm Y Tế Đồng Văn – tổ 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 79G9+7GJ, tổ 7, Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0219 3856 819
Trang web http://ttytdongvan.org.vn/
Tọa độ 23.275.724, 10.536.875.459.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Đồng Văn ở đâu?

79G9+7GJ, tổ 7, Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Đồng Văn như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Đồng Văn là:

Trung Tâm Y Tế Đồng Văn có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Đồng Văn là: http://ttytdongvan.org.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Hồng Ngự - Phường An Lộc