Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa – Khu 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9X3P+WQ9, Khu 5, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3872 225
Trang web
Tọa độ 213.547.811, 10.598.697.159.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa ở đâu?

9X3P+WQ9, Khu 5, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế Quận Thủ Đức. - Linh Chiểu