Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Chẽ – Ba Chẽ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ khu 4, Ba Chẽ, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3888 358
Trang web http://trungtamytebache.vn/
Tọa độ 212.717.717, 1.072.892.109

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Chẽ ở đâu?

khu 4, Ba Chẽ, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Chẽ như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Chẽ là: Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00]

Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Chẽ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Chẽ là: http://trungtamytebache.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Hà Giang Khu A - Vị Xuyên