Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng – Lai Uyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường N9, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 447 75 55
Trang web http://trungtamytebaubang.com.vn/
Tọa độ 112.583.871, 1.066.101.472

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng ở đâu?

Đường N9, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng là: http://trungtamytebaubang.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) TÂY NINH - Phường 3