Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức – TT. Bến Lức

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 126 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3636 393
Trang web http://ttytbenluc.com.vn/
Tọa độ 10.640.330.299.999.900, 1.064.863.341

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức ở đâu?

126 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức là:

Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức là: http://ttytbenluc.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất - Xuân Thạnh