Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A – Ấp 1A

Thông tin liên hệ

Địa chỉ WJ86+FQ7, Ấp 1A, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3946 155
Trang web
Tọa độ 99.161.699, 1.056.119.301

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A ở đâu?

WJ86+FQ7, Ấp 1A, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A là:

Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc (TCI) - Trung Hoà