Trung tâm y tế huyện Châu Thành – Khóm Phú Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7V57+FF6, Khóm Phú Bình, Châu Thành, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3841 038
Trang web http://ttytchauthanh.vn/
Tọa độ 102.586.716, 1.058.636.305

 


Địa chỉ Trung tâm y tế huyện Châu Thành ở đâu?

7V57+FF6, Khóm Phú Bình, Châu Thành, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Châu Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Châu Thành là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm y tế huyện Châu Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế huyện Châu Thành là: http://ttytchauthanh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Nhơn Trạch - Phú Hội