Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách – TT. Chợ Lách

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khóm 3, TT Chợ Lách, H, TT. Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3871 236
Trang web http://ttytcholach.vn/
Tọa độ 10.256.057, 106.119.947

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách ở đâu?

Khóm 3, TT Chợ Lách, H, TT. Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách là:

Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách là: http://ttytcholach.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 - Bình Dương