Trung tâm y tế huyện đắk song – Tổ 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7J74+9J7, QL14, Tổ 1, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0261 3703 006
Trang web
Tọa độ 1.226.325, 1.076.049.819

 


Địa chỉ Trung tâm y tế huyện đắk song ở đâu?

7J74+9J7, QL14, Tổ 1, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện đắk song như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện đắk song là:

Trung tâm y tế huyện đắk song có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế huyện đắk song là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Phúc - Đồng Tâm