Trung tâm y tế huyện Diên Khánh ( bệnh viện đa khoa) – Diên Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn Đông 1, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 2465 081
Trang web https://trungtamytedienkhanh.com/
Tọa độ 12.270.964.999.999.900, 1.091.110.708

 


Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Diên Khánh ( bệnh viện đa khoa) như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm y tế huyện Diên Khánh ( bệnh viện đa khoa) là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm y tế huyện Diên Khánh ( bệnh viện đa khoa) có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế huyện Diên Khánh ( bệnh viện đa khoa) là: https://trungtamytedienkhanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Máy đo huyết áp điện tử Y Tế Đông Đô - Phương Mai