Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ – Vĩnh Viễn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MF87+73C, Unnamed Rd,, Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3871 612
Trang web
Tọa độ 96.656.987, 1.054.626.261

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ ở đâu?

MF87+73C, Unnamed Rd,, Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu - Quyết Thắng