Trung tâm Y tế huyện Long Phú – TT. Long phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J48M+JXG, ĐT933, TT. Long phú, Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3856 294
Trang web http://trungtamytelongphu.com/
Tọa độ 96.165.665, 1.061.349.537

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Long Phú ở đâu?

J48M+JXG, ĐT933, TT. Long phú, Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Long Phú như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Long Phú là:

Trung tâm Y tế huyện Long Phú có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Long Phú là: http://trungtamytelongphu.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải - P. Trường Thi