Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Đảo – Thôn Đức Hoạ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ CJ26+XFV, Thôn Đức Hoạ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3539 558
Trang web
Tọa độ 21.402.492.799.999.900, 1.056.111.701

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Đảo ở đâu?

CJ26+XFV, Thôn Đức Hoạ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Đảo như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Đảo là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Đảo có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Đảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - P. Bạch Đằng