Trung tâm Y Tế Huyện Văn Chấn – TT. NT Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 9 thị trấn Trần Phú,, TT. NT Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3873 114
Trang web http://yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=10&l=cosoyte
Tọa độ 21.476.917.099.999.900, 1.047.359.075

 


Địa chỉ Trung tâm Y Tế Huyện Văn Chấn ở đâu?

Khu 9 thị trấn Trần Phú,, TT. NT Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y Tế Huyện Văn Chấn như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y Tế Huyện Văn Chấn là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Thành Phố Huế - Thành phố Huế