Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường – Cơ Sở 2 – Thổ Tang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6FXP+9MV, ĐT304, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3823 584
Trang web
Tọa độ 212.484.957, 10.548.665.779.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường - Cơ Sở 2 ở đâu?

6FXP+9MV, ĐT304, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường - Cơ Sở 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường – Cơ Sở 2 là:

Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường - Cơ Sở 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường – Cơ Sở 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Máy đo huyết áp điện tử Y Tế Đông Đô - Phương Mai