Trung Tâm Y Tế Khoái Châu – Hàm Tử

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RXR3+585, Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 3213910727
Trang web
Tọa độ 20.840.390.499.999.900, 1.059.533.702

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Khoái Châu ở đâu?

RXR3+585, Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Khoái Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Khoái Châu là:

Trung Tâm Y Tế Khoái Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Khoái Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ thuốc Hapulico - Thanh Xuân Trung