Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bạc Liêu – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7PFJ+CVR, Đường Số 9, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3822 889
Trang web http://ttyttpbaclieu.gov.vn/
Tọa độ 92.736.156, 1.057.321.375

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bạc Liêu ở đâu?

7PFJ+CVR, Đường Số 9, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bạc Liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bạc Liêu là: Thứ Sáu:[07:00-05:00], Thứ Bảy:[07:00-05:00], Chủ Nhật:[07:00-05:00], Thứ Hai:[07:00-05:00], Thứ Ba:[07:00-05:00], Thứ Tư:[07:00-05:00], Thứ Năm:[07:00-05:00]

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bạc Liêu là: http://ttyttpbaclieu.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế quận Thanh Xuân - Hạ Đình