Trung Tâm Y Tế Thành Phố Cà Mau – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Hoàng Diệu, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3831 217
Trang web
Tọa độ 91.788.565, 105.145.811

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Thành Phố Cà Mau ở đâu?

16 Hoàng Diệu, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Cà Mau như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Cà Mau là:

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Cà Mau có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Cà Mau là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Thu Cúc - Trần Hưng Đạo