Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An – P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 500 ĐT 743 Khu phố, Đông Tác, P, Thành phố, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3742 902
Trang web http://trungtamytedian.com/
Tọa độ 10.911.016.199.999.900, 1.067.813.595

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An ở đâu?

500 ĐT 743 Khu phố, Đông Tác, P, Thành phố, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An là: http://trungtamytedian.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ - Vĩnh Viễn