Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên – Tiền An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ trước là huyện, Tiền An, Yên Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3875 225
Trang web
Tọa độ 20.938.121.499.999.900, 1.068.311.219

 


Địa chỉ Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên ở đâu?

trước là huyện, Tiền An, Yên Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DND - Ngọc Hồ