Trung tâm Y tế TP Cao Bằng – Sông Bằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M787+RRQ, Đường Lê Lợi, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3852 200
Trang web
Tọa độ 226.670.894, 1.062.646.216

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế TP Cao Bằng ở đâu?

M787+RRQ, Đường Lê Lợi, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế TP Cao Bằng như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế TP Cao Bằng là:

Trung tâm Y tế TP Cao Bằng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế TP Cao Bằng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Trung Tâm Chăm Sóc Người Cao Tuổi Nghệ An - Nghi Hương