Trung tâm Y Tế Tp. Vũng Tàu – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 278 Lê Lợi, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3838 348
Trang web http://ttytvungtau-soyte.baria-vungtau.gov.vn/
Tọa độ 103.675.699, 1.070.764.154

 


Địa chỉ Trung tâm Y Tế Tp. Vũng Tàu ở đâu?

278 Lê Lợi, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y Tế Tp. Vũng Tàu như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y Tế Tp. Vũng Tàu là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Trung tâm Y Tế Tp. Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y Tế Tp. Vũng Tàu là: http://ttytvungtau-soyte.baria-vungtau.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt - Phường 4