Trung tâm Y tế Vietsovpetro – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 917 272
Trang web http://ttytvsp.com/
Tọa độ 10.360.420.099.999.900, 10.708.250.969.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế Vietsovpetro ở đâu?

02 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Vietsovpetro như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Vietsovpetro là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Trung tâm Y tế Vietsovpetro có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế Vietsovpetro là: http://ttytvsp.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa An - Pác Pó