Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh – Hồng Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Hải Sơn, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3837 977
Trang web http://cdytquangninh.edu.vn/
Tọa độ 20.950.126.299.999.900, 1.071.041.104

 


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh ở đâu?

5 Hải Sơn, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh là:

Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh là: http://cdytquangninh.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tinh - Thạch Linh