Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3872 970
Trang web http://www.caodangytetg.edu.vn/
Tọa độ 103.573.728, 1.063.822.125

 


Địa chỉ Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang ở đâu?

Số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là: http://www.caodangytetg.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Y Tế Yên Bái - P.Yên Ninh