Trường CĐ Y tế Đồng Tháp – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3853 750
Trang web http://cdytdt.edu.vn/
Tọa độ 10.448.698.799.999.900, 10.563.566.859.999.900

 


Địa chỉ Trường CĐ Y tế Đồng Tháp ở đâu?

312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường CĐ Y tế Đồng Tháp như thế nào?

Giờ làm việc của Trường CĐ Y tế Đồng Tháp là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trường CĐ Y tế Đồng Tháp có website không?

Địa chỉ trang web của Trường CĐ Y tế Đồng Tháp là: http://cdytdt.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẵng Y tế Quảng Trị - Đông Hải