Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – Tây Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 205 10 80
Trang web https://ts.hufi.edu.vn/
Tọa độ 108.061.138, 10.662.864.359.999.900

 


Địa chỉ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM ở đâu?

140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM như thế nào?

Giờ làm việc của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là: https://ts.hufi.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An - Hà Huy Tập