Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn – phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5V92+RF9, phường, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3879 857
Trang web
Tọa độ 22.169.531.799.999.900, 105.851.233

 


Địa chỉ Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn ở đâu?

5V92+RF9, phường, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn như thế nào?

Giờ làm việc của Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn là:

Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Kạn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên - Phường 4