Tuan Chau Havana Hotel – Tp. Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 51 khu A, cảng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 202911, Việt Nam
Số điện thoại 0866 055 786
Trang web
Tọa độ 209.190.748, 1.069.915.894

 


Địa chỉ Tuan Chau Havana Hotel ở đâu?

51 khu A, cảng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 202911, Việt Nam

Giờ làm việc của Tuan Chau Havana Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Tuan Chau Havana Hotel là:

Tuan Chau Havana Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Tuan Chau Havana Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Beach Hotel Phú Yên - Phường7