Tùng Vịt – Đặc sản vịt quay Lạng Sơn – Đồng Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 60 P. Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 685 26 28
Trang web
Tọa độ 210.372.758, 1.058.506.634

 


Địa chỉ Tùng Vịt - Đặc sản vịt quay Lạng Sơn ở đâu?

60 P. Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Tùng Vịt - Đặc sản vịt quay Lạng Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Tùng Vịt – Đặc sản vịt quay Lạng Sơn là: Thứ Ba:[16:00-21:00], Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00], Thứ Bảy:[16:00-21:00], Chủ Nhật:[16:00-21:00], Thứ Hai:[16:00-21:00]

Tùng Vịt - Đặc sản vịt quay Lạng Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Tùng Vịt – Đặc sản vịt quay Lạng Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BBQ Mom's Chicken Lào Cai - Lào Cai 330000