UBND tỉnh Hưng Yên – P. Hiền Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3863 823
Trang web http://hungyen.gov.vn/
Tọa độ 206.552.135, 1.060.545.605

 


Địa chỉ UBND tỉnh Hưng Yên ở đâu?

10 Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên như thế nào?

Giờ làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên là: Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00]

UBND tỉnh Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của UBND tỉnh Hưng Yên là: http://hungyen.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  UBND tỉnh Lai Châu - Tân Phong