UBND Tỉnh Lâm Đồng – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3822 307
Trang web http://vpubnd.lamdong.gov.vn/
Tọa độ 119.359.146, 1.084.429.014

 


Địa chỉ UBND Tỉnh Lâm Đồng ở đâu?

04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND Tỉnh Lâm Đồng như thế nào?

Giờ làm việc của UBND Tỉnh Lâm Đồng là:

UBND Tỉnh Lâm Đồng có website không?

Địa chỉ trang web của UBND Tỉnh Lâm Đồng là: http://vpubnd.lamdong.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Y Tế Huyện Bảo Lâm - TT. Lộc Thắng