Vệ sinh tại Cần Thơ – Cây Chổi Vàng – Hưng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 94116, Việt Nam
Số điện thoại 093 100 83 33
Trang web https://www.facebook.com/vesinhcongnghiepcaychoivang/
Tọa độ 10.009.324.999.999.900, 105.758.144

 


Địa chỉ Vệ sinh tại Cần Thơ - Cây Chổi Vàng ở đâu?

15 Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 94116, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ sinh tại Cần Thơ - Cây Chổi Vàng như thế nào?

Giờ làm việc của Vệ sinh tại Cần Thơ – Cây Chổi Vàng là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Vệ sinh tại Cần Thơ - Cây Chổi Vàng có website không?

Địa chỉ trang web của Vệ sinh tại Cần Thơ – Cây Chổi Vàng là: https://www.facebook.com/vesinhcongnghiepcaychoivang/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ Taxi tải, chuyển nhà chuyển văn phòng trọn gói-Vận Tải An Bình - Nhân Chính