Viện Thẩm Mỹ Dan My Kbeauty – Bắc Ninh – Khu Hud

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 Đ. Lý Nhân Tông, Khu Hud, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 6517 799
Trang web
Tọa độ 211.723.538, 1.060.576.095

 


Địa chỉ Viện Thẩm Mỹ Dan My Kbeauty - Bắc Ninh ở đâu?

15 Đ. Lý Nhân Tông, Khu Hud, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Thẩm Mỹ Dan My Kbeauty - Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Viện Thẩm Mỹ Dan My Kbeauty – Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00]

Viện Thẩm Mỹ Dan My Kbeauty - Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Thẩm Mỹ Dan My Kbeauty – Bắc Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Peacock Beauty - Hai Bà Trưng