Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM – Phường 10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 159 Đ. Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 9503
Trang web http://www.iph.org.vn/
Tọa độ 10.749.210.699.999.900, 1.066.784.751

 


Địa chỉ Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM ở đâu?

159 Đ. Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM như thế nào?

Giờ làm việc của Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM là: Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30]

Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM là: http://www.iph.org.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hưng Yên - P. An Tảo