vietdan Motel – Trà Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL60,khom 2 T:T: Tieu Can, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0829 369 877
Trang web
Tọa độ 9.817.028.299.999.990, 10.619.652.669.999.900

 


Địa chỉ vietdan Motel ở đâu?

QL60,khom 2 T:T: Tieu Can, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của vietdan Motel như thế nào?

Giờ làm việc của vietdan Motel là:

vietdan Motel có website không?

Địa chỉ trang web của vietdan Motel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mekong Hotel - Đông Hà