Viettel Sóc Trăng – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HXV9+GJ3, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0796 250 178
Trang web http://viettel.com/
Tọa độ 95.937.513, 1.059.690.524

 


Địa chỉ Viettel Sóc Trăng ở đâu?

HXV9+GJ3, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Sóc Trăng như thế nào?

Giờ làm việc của Viettel Sóc Trăng là:

Viettel Sóc Trăng có website không?

Địa chỉ trang web của Viettel Sóc Trăng là: http://viettel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Toà nhà Viettel Sóc Trăng - Cửa hàng Viettel Thành Phố Sóc Trăng - Phường 3