Villa Venus 2 – Ngọc Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8PHV+5VF, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 024 7778 8988
Trang web http://venusflamingo.com/
Tọa độ 213.279.307, 1.057.446.787

 


Địa chỉ Villa Venus 2 ở đâu?

8PHV+5VF, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Villa Venus 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Villa Venus 2 là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Villa Venus 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Villa Venus 2 là: http://venusflamingo.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoian Royal Villa - Phường Cẩm Phổ