VINAKIT – CHUYÊN GIA TỦ BẾP, TỦ ÁO – Dư Hàng Kênh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 375 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 04700, Việt Nam
Số điện thoại 097 856 65 35
Trang web http://www.vinakit.vn/
Tọa độ 20.834.643, 10.668.381.749.999.900

 


Địa chỉ VINAKIT - CHUYÊN GIA TỦ BẾP, TỦ ÁO ở đâu?

375 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 04700, Việt Nam

Giờ làm việc của VINAKIT - CHUYÊN GIA TỦ BẾP, TỦ ÁO như thế nào?

Giờ làm việc của VINAKIT – CHUYÊN GIA TỦ BẾP, TỦ ÁO là: Thứ Sáu:[08:30-18:30], Thứ Bảy:[08:30-18:30], Chủ Nhật:[08:30-18:30], Thứ Hai:[08:30-18:30], Thứ Ba:[08:30-18:30], Thứ Tư:[08:30-18:30], Thứ Năm:[08:30-18:30]

VINAKIT - CHUYÊN GIA TỦ BẾP, TỦ ÁO có website không?

Địa chỉ trang web của VINAKIT – CHUYÊN GIA TỦ BẾP, TỦ ÁO là: http://www.vinakit.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nội Thất Ngọc Phi Tây Ninh - Phường 4