Vịt Quay Bình Dương(Lò Quay Sài Gòn) – Thuận An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Cách mạng tháng 8, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0798 628 867
Trang web http://www.vitquaybinhduong.com/
Tọa độ 109.591.888, 1.066.760.946

 


Địa chỉ Vịt Quay Bình Dương(Lò Quay Sài Gòn) ở đâu?

50 Cách mạng tháng 8, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Vịt Quay Bình Dương(Lò Quay Sài Gòn) như thế nào?

Giờ làm việc của Vịt Quay Bình Dương(Lò Quay Sài Gòn) là: Thứ Bảy:[05:00-23:30], Chủ Nhật:[05:00-23:30], Thứ Hai:[05:00-23:30], Thứ Ba:[05:00-23:30], Thứ Tư:[05:00-23:30], Thứ Năm:[05:00-23:30], Thứ Sáu:[05:00-23:30]

Vịt Quay Bình Dương(Lò Quay Sài Gòn) có website không?

Địa chỉ trang web của Vịt Quay Bình Dương(Lò Quay Sài Gòn) là: http://www.vitquaybinhduong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Lẩu Gà Đi Bộ - Tân Thiện