Viva Star Coffee Nguyễn Thái Bình – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 722 488
Trang web http://www.vivastarcoffee.com/
Tọa độ 107.966.065, 1.066.512.473

 


Địa chỉ Viva Star Coffee Nguyễn Thái Bình ở đâu?

17 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viva Star Coffee Nguyễn Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Viva Star Coffee Nguyễn Thái Bình là: Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Viva Star Coffee Nguyễn Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Viva Star Coffee Nguyễn Thái Bình là: http://www.vivastarcoffee.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Núi Cấm - Hà Giang