Vivu Café – TT. Mộc Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trần Huy Liệu, TT. Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 097 907 26 11
Trang web http://facebook.com/vivucafemocchau
Tọa độ 208.504.448, 1.046.355.804

 


Địa chỉ Vivu Café ở đâu?

Trần Huy Liệu, TT. Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Vivu Café như thế nào?

Giờ làm việc của Vivu Café là: Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00]

Vivu Café có website không?

Địa chỉ trang web của Vivu Café là: http://facebook.com/vivucafemocchau

Hình ảnh

Xem thêm:  Bling Coffee Roastery & Tea Leaf - An Lộc