Vỏ Bánh Ram Hà Tĩnh Bánh Tráng Cuốn Chả Giò LINH HÀ Tại Bình Dương – Khu phố hòa long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Vĩnh Phú 41, Khu phố hòa long, Thuận An, Bình Dương 75207, Việt Nam
Số điện thoại 090 300 61 87
Trang web https://www.facebook.com/V%E1%BB%8F-B%C3%A1nh-Ram-H%C3%A0-T%C4%A9nh-B%C3%A1nh-Tr%C3%A1ng-Cu%E1%BB%91n-Ch%E1%BA%A3-Gi%C3%B2-LINH-H%C3%80-T%E1%BA%A1i-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng-TPHCM-SG-291716002632225
Tọa độ 108.842.962, 1.067.045.316

 


Địa chỉ Vỏ Bánh Ram Hà Tĩnh Bánh Tráng Cuốn Chả Giò LINH HÀ Tại Bình Dương ở đâu?

Đường Vĩnh Phú 41, Khu phố hòa long, Thuận An, Bình Dương 75207, Việt Nam

Giờ làm việc của Vỏ Bánh Ram Hà Tĩnh Bánh Tráng Cuốn Chả Giò LINH HÀ Tại Bình Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Vỏ Bánh Ram Hà Tĩnh Bánh Tráng Cuốn Chả Giò LINH HÀ Tại Bình Dương là: Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00]

Hình ảnh